NARP - Národní asociace pro rozvoj podnikání

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Není potřeba spoléhat se pouze na strukturální fondy, osvojte si čerpání finančních prostředků přímo z Bruselu

Email Tisk PDF

V následujícím programovém období mají malé a střední podniky, včetně začínajících podnikatelů, možnost čerpat finanční prostředky na rozvoj a s tím spojené zvýšení konkurenceschopnosti, nejen v rámci České republiky zprostředkovaně pomocí strukturálních fondů, ale také přímo z Evropské unie. Hlavními prostředníky k získání těchto prostředků jsou finanční instituce, které mohou stejně tak, jako MSP usilovat o účast na těchto programech, ovšem z pozice zprostředkovatele. Program Horizont 2020 a program konkurenceschopnost pro malé a střední podniky (COSME) budou hlavními nástroji k poskytování přímé podpory a tvorby příznivého prostředí pro růst malých a středních podniků.

Celý článek...
 

Nové kurzy MBA od Moravian Business School

Email Tisk PDF

Moravian Business School vytvořilo Silné partnerství univerzit, hospodářských komor a krajů pro vzdělávání vrcholových manažerů. Byla založena Krajskou hospodářskou komorou jižní Moravy za účelem realizace společného záměru 5 moravských univerzit, 5 moravských krajských hospodářských komor a 5 moravských krajů v oblasti profesního vzdělávání, zaměřeného na potřeby a rozvoj podnikatelského sektoru a veřejné správy.

Kvalifikační a profesní vzdělávání je zaměřeno na vytvoření podmínek pro systematický rozvoj zásadní stránky konkurenceschopnosti regionů, kterou je lidský kapitál a přispívá k rozvoji podnikatelského prostředí regionů nejenom Moravy a Slezska, ale díky partnerům i k rozvoji v rámci celé České republiky.

 

Celý článek...
 

Člen NARP - Kredit, v.o.s. je partnerem projektu "Stejná příležitost pro všechny"

Email Tisk PDF

Stejná příležitost pro všechny

Registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/88.00006

Doba realizace: 1.12.2012 – 30.11.2014

Popis projektu a hlavní cíle:

Projekt je zaměřen na realizaci aktivit vedoucích k motivaci zaměstnavatelů v uplatňování rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce a rozvoj dalších programů a opatření směřujících k prosazování rovných příležitostí a slaďování rodinného a pracovního života v regionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko. Aktivitami projektu jsou: genderové a rodinné audity v podnicích, antidiskriminační poradna, rekvalifikační kurzy pro ženy, zřízení služby péče o děti Do projektu je zapojen partner - firma Kredit, v.o.s., ekonomické služby, s více než 20tiletou zkušeností s poradenstvím a vzděláváním dospělých. Chceme rozšířit nabídku poradenských, vzdělávacích a rekvalifikačních programů pro rodiče na RD s cílem udržet si kontakt se zaměstnavatelem.

Více o projektu.

Web stránky projektu.

 

 
Banner

Anketa

Jak ovlivňuje hospodářská krize Vaše podnikání?
 

Top novinky

Praha 24.11.2011

Asociace malých a středních podnikatelů a živnostníků ČR pořádala pod záštitou premiéra Petra Nečase Den podnikatelů České republiky. Prestižní výroční akce se účastnil i ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba.

Mezi hlavní priority označil ministr průmyslu a obchodu:

  • podpora exportu (MPO připravuje novou exportní strategii);
  • posilování konkurenceschopnosti a omezování administrativní zátěže podnikání;
  • informační podpora o příležitostech na rozvíjejících se trzích.

"Jedním z konkrétních účinných způsobů podpory, jak můžeme podnikatelům v době nejisté ekonomiky pomoct, jsou záruky za úvěry pro malé a střední podnikatele, které ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou stát nabízí. Chci, aby tato forma podpory byla otevřená co největšímu počtu našich podniků. Také proto považuji za důležité, aby stát usiloval o navýšení vlastnického podílu v ČMZRB na více než tři čtvrtiny” dodal během svého vystoupení ministr Kuba.