NARP - Národní asociace pro rozvoj podnikání

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Nové kurzy MBA od Moravian Business School

Email Tisk PDF

Moravian Business School vytvořilo Silné partnerství univerzit, hospodářských komor a krajů pro vzdělávání vrcholových manažerů. Byla založena Krajskou hospodářskou komorou jižní Moravy za účelem realizace společného záměru 5 moravských univerzit, 5 moravských krajských hospodářských komor a 5 moravských krajů v oblasti profesního vzdělávání, zaměřeného na potřeby a rozvoj podnikatelského sektoru a veřejné správy.

Kvalifikační a profesní vzdělávání je zaměřeno na vytvoření podmínek pro systematický rozvoj zásadní stránky konkurenceschopnosti regionů, kterou je lidský kapitál a přispívá k rozvoji podnikatelského prostředí regionů nejenom Moravy a Slezska, ale díky partnerům i k rozvoji v rámci celé České republiky.

 

Celý článek...
 

Člen NARP - Kredit, v.o.s. je partnerem projektu "Stejná příležitost pro všechny"

Email Tisk PDF

Stejná příležitost pro všechny

Registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/88.00006

Doba realizace: 1.12.2012 – 30.11.2014

Popis projektu a hlavní cíle:

Projekt je zaměřen na realizaci aktivit vedoucích k motivaci zaměstnavatelů v uplatňování rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce a rozvoj dalších programů a opatření směřujících k prosazování rovných příležitostí a slaďování rodinného a pracovního života v regionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko. Aktivitami projektu jsou: genderové a rodinné audity v podnicích, antidiskriminační poradna, rekvalifikační kurzy pro ženy, zřízení služby péče o děti Do projektu je zapojen partner - firma Kredit, v.o.s., ekonomické služby, s více než 20tiletou zkušeností s poradenstvím a vzděláváním dospělých. Chceme rozšířit nabídku poradenských, vzdělávacích a rekvalifikačních programů pro rodiče na RD s cílem udržet si kontakt se zaměstnavatelem.

Více o projektu.

Web stránky projektu.

 

 

Podpory ČMZRB pro rok 2012

Email Tisk PDF

Českomoravská záruční a rozvojová banka připravuje podpory malých a středních podnikatelů na rok 2012

Program ZÁRUKA (záruky za investiční úvěry)

Připravuje se vyhlášení Výzvy IV v tomto programu.

Program podpory rozvíjejících se malých a středních podnikatelů PROGRES

Program je součástí Operačního programu Podnikání a inovace.
Podnikatele mohou získat podřízený úvěr do výše 20 mil. Kč, s pevnou úrokovou sazbou 3 % p.a., s dobou splatnosti až 9 let a s odkladem splátek jistiny úvěru až 3 roky.
Podrobněji viz Program PROGRES.

Program podpory začínajících podnikatelů START

Připravuje se vyhlášení Výzvy III v tomto programu.

 
Banner

Anketa

Jak ovlivňuje hospodářská krize Vaše podnikání?
 

Top novinky

Praha 24.11.2011

Asociace malých a středních podnikatelů a živnostníků ČR pořádala pod záštitou premiéra Petra Nečase Den podnikatelů České republiky. Prestižní výroční akce se účastnil i ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba.

Mezi hlavní priority označil ministr průmyslu a obchodu:

  • podpora exportu (MPO připravuje novou exportní strategii);
  • posilování konkurenceschopnosti a omezování administrativní zátěže podnikání;
  • informační podpora o příležitostech na rozvíjejících se trzích.

"Jedním z konkrétních účinných způsobů podpory, jak můžeme podnikatelům v době nejisté ekonomiky pomoct, jsou záruky za úvěry pro malé a střední podnikatele, které ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou stát nabízí. Chci, aby tato forma podpory byla otevřená co největšímu počtu našich podniků. Také proto považuji za důležité, aby stát usiloval o navýšení vlastnického podílu v ČMZRB na více než tři čtvrtiny” dodal během svého vystoupení ministr Kuba.